Uvjeti korištenja


Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom (LUKK)

Ovaj Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom (u nastavku LUKK) je sklopljen između pojedinca, fizičke osobe ili pravnog subjekta i tvrtke KRON d.o.o. Ovaj LUKK je pravni ugovor i regulira korištenje naših programa. Korištenjem KRONWin programa prihvaćate odredbe ovog ugovora.

Korištenjem programa, odnosno registracijom i podmirenjem ukupnog iznosa dugovanja prema tvrtci KRON, iz ponude KRONWin, korisnik je dobio pravo korištenja programa na Web-u. Osnovni tip licenciranja ograničen je na jedan (1), jedan korisnik jedna licenca.

Tvrtka KRON može prekinuti ovaj LUKK ako ne primi sav dogovoreni iznos u dogovorenom roku

Program je vlasništvo tvrtke KRON i zaštićen je autorskim pravima i zakonima države Hrvatske. Nedozvoljeno korištenje programa je strogo zabranjeno.

Program je dan na korištenje „takav kakav je“. Tvrtka KRON ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja je izravno ili neizravno, slučajno ili posljedično nastala korištenjem ovoga programa. Pošto svaki korisnik ima pravo isprobati program prije eventualnog korištenja, zadržavamo pravo ne prihvaćanja nikakve naknadne reklamacije na program od strane korisnika. Korisnik preuzima potpunu odgovornost za korištenje programa. Tvrtka KRON ne daje nikakva jamstva glede korisnikove opreme, načina korištenja i dostupnosti bez prekida i bez grešaka. Tvrtka KRON će poduzeti sve dostupne mogućnosti da program radi bez prekida i problema.

Tvrtka KRON ne snosi odgovornost ni pod kojim uvjetima i ni u kojem slučaju, za bilo kakvu štetu kao posljedicu korištenja programa ili nemogućnosti korištenja programa, čak i kad je korisnik bio direktno ili indirektno upoznat s tim (uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu koja proizlazi od gubitka zarade, prekida poslovanja, gubitka poslovnih i drugih informacija, te bilo koje druge štete povezane sa programom).

Registracijom, odnosno upotrebom programa, dozvoljavate navođenje Vašeg imena i logotipa u reklamnim materijalima i na internet stranicama tvrtke KRON, uključujući, ali se ne ograničavajući na e-mail obavijest ili direktni kontakt.

Tvrtka KRON zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili dopuniti LUKK. Korištenjem programa smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima.


Zatvori