DEMO


Korištenje aplikacije u DEMO načinu rada:

  • moguće kreirati DEMO SEPA xml datoteku

  • moguć ispis naloga

  • moguće kreiranje do 10 naloga i 10 predložaka

  • onemogućeno mijenjanje općih podataka o korisniku i klijentima.

 

Prijava u DEMO


Zatvori